Vi bekräftar er reservation inom 48 timmar. Om det gäller datum tätt inpå eller andra frågor ring 070-302 78 83 

ÖSTERHAMNS PENSIONAT

Österhamnsvägen 21, 764 54  Arholma ö
info@osterhamnspensionat.se—070-302 78 83